Akcija: Pokloni zvezek

Spoštovani starši in učenci!

Vabimo vas k sodelovanju v akciji Pokloni zvezek. Slovenska Karitas želi zbrati čim več
novih, velikih in praviloma črtanih zvezkov za 13.000 socialno ogroženih
osnovnošolcev. Učenci bodo prejeli tudi razglednico, na katero lahko narišejo ali zapišejo
pozdrav za sovrstnika, ki bo zvezek prejel. Poklonjeni zvezek ali zvezke naj učenci
prinesejo v šolo najkasneje do petka, 7. junija 2024.

Hvala za vašo solidarnost!

Podrobnosti: http://www.karitas.si/pokloni-zvezek