Tabori, šola v naravi

Pomemben cilj šole je, da otrokom ponudi aktivnejše oblike in metode dela. S pomočjo teh si otroci intenzivneje razvijajo kognitivne in socialne-čustvene sposobnosti, pozitivno samopodobo in samostojnost. Doseganje teh ciljev v veliki meri omogočajo šole v naravi in tabori. V šolskem letu 2023/24 na razredni stopnji načrtujemo:

  • NARAVOSLOVNI TABOR za učence 3. razreda,
  • ŠOLO PLAVANJA  za učence 4. razreda in
  • ZIMSKO ŠOLO V NARAVI  za učence 5. razreda.