Šolska svetovalna služba

Delo svetovalne službe obsega:

  • vpis otrok v šolo,

  • svetovanje staršem,

  • pomoč učencem in obravnava učencev z učnimi,

  • vedenjskimi in čustvenimi težavami ob sodelovanju staršev in zunanjih strokovnih sodelavcev,

  • pomoč učencem s posebnimi potrebami, svetovanje učencem glede različnih metod in tehnik učenja ter svetovanje za poklicno orientacijo,

  • odkrivanje nadarjenih učencev,

  • sodelovanje na aktivih, roditeljskih sestankih s tematskimi predavanji, umirjanje agresije otrok z različnimi oblikami strokovnega dela.

Uradne ure

Za obisk v šolski svetovalni službi (psihologinja Tjaša Brus Pičman), prosimo, predhodno pišite na tjasa.brus@os-bistrica.si ali pokličite na +386 04 59 71 762.