Zdravstveno varstvo

Zdravstvene preglede organizira pristojna zdravstvena služba. Za učence 2., 4., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični pregledi v ZD Tržič.

Zobna ambulanta (04 59 61 874)

e-naslov:  kralj.zobozdravstvo@gmail.com

je na centralni šoli. Obiščete jo lahko v torek, sredo, četrtek in petek od 6.30 do 13.00 in v ponedeljek od 12.30 do 19.00. Vsako prvo sredo v mesecu bo delala popoldan od 12.30 do 19.00.  

Sistematski pregledi bodo potekali po razporedu ob predhodni najavi. Pregledov naj bi se udeležili vsi učenci, tudi če imajo izbranega zobozdravnika drugje.

Učenec mora ob vsakem obisku predložiti kartico zdravstvenega  zavarovanja. Starše bo zobozdravnica pisno obvestila, če se učenec trikrat ne bo odzval vabilu. Glede ponudbe nadstandardnih storitev in materialov bodo starši obveščeni pisno. Šele na podlagi podpisanega obrazca bo storitev opravljena in izstavljen bo račun.

Za učence skrbita zobozdravnica Ksenija Zaplotnik Kralj, dr. dent. med. in zobna asistentka.