Šolska prehrana

Prijavljanje in odjavljanje vseh obrokov opravite:

    • preko eAsistenta do 7.30 zjutraj za isti dan ali

    • od 7. 00 do 7. 30 preko telefona 59 717 69 ali

    • od 7. 00 do 7. 30 preko e-pošte prehrana@os-bistrica.si ali

    • do 7. 30 v šolski kuhinji (telefon: 059 928 956).

Pri odjavljanju bodite pozorni tudi na zajtrke in popoldanske malice, če je vaš otrok na to naročen.