Šolski zvonec

predura 7.30 – 8.15 ČAS ODMORA
1.ura 8.20 – 9.05
2.ura 9.05 – 9.50 MALICA 9.50 – 10.20
3.ura 10.20 – 11.05
4.ura 11.05 – 11.50 odmor 11.50 – 11.55
5.ura 11.55 – 12.40 KOSILO
6.ura 12.45 – 13.30 odmor 12.40 – 12.45
7.ura
8.ura