Varstvo učencev

JUTRANJE VARSTVO PRVOŠOLCEV

Na podružnični šoli je organizirano jutranje varstvo z zajtrkom. Varstvo poteka od 6.15 do 8.15 ure. Zajtrk se prične ob 7.30.

ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA  (OPB)

Učenci razredne stopnje se po pouku lahko vključijo v oddelke podaljšanega bivanja do 16.05. Podaljšano bivanje je za učence razredne stopnje organizirano takoj po pouku.

Učenci imajo v času podaljšanega bivanja organizirano kosilo, ustvarjalne, športne in druge sprostitvene dejavnosti. Če zmorejo, napišejo tudi domačo nalogo in opravijo druge šolske obveznosti.

POMEMBNO

Učenec lahko oddelek podaljšanega bivanja zapusti izjemoma predčasno le s pisnim dovoljenjem staršev. To je potrebno zaradi varnosti otrok in odgovornosti, ki jo nosi šola.