Interesne dejavnosti

Tudi v letošnjem šolskem letu bodo na šoli organizirane interesne dejavnosti (ID). Praviloma bodo potekale po pouku ali popoldan od oktobra do konca maja.  Mentorji interesnih dejavnosti bodo učitelji in zunanji sodelavci. Obiskovanje interesnih dejavnosti bo za učence brezplačno, razen v primeru interesnih dejavnosti, ki jih vodijo zunanji sodelavci.

DEJAVNOST MENTOR RAZRED ČAS
DRAMSKI KROŽEK S. Križaj, E. Kuralt 2. – 5.
OD IDEJE DO IZVEDBE
Manca Kokalj Vernig 3. – 5.
KNJIGOBUBE Mateja Jazbec 1. – 3.
KOŠARKA Rok Lipovec 1. – 5.
VESELA ŠOLA Sonja Sedej 4. – 5.
 
PEVSKI ZBOR Marija Bohinjec 1. – 5.