Interesne dejavnosti

Tudi v letošnjem šolskem letu bodo na šoli organizirane interesne dejavnosti (ID). Praviloma bodo potekale po pouku ali popoldan od oktobra do konca maja.  Mentorji interesnih dejavnosti bodo učitelji in zunanji sodelavci. Obiskovanje interesnih dejavnosti bo za učence brezplačno, razen v primeru, ko bodo učenci izdelek obdržali. Urnik bo objavljen tudi na oglasni deski šole in na šolski spletni strani. Termini, ki so že znani, so vpisani. Pogoj za delovanje ID je zadostno število prijavljenih učencev in število ur, ki so posamezni dejavnosti namenjene.

DEJAVNOST MENTOR RAZRED ČAS
DRAMSKI KROŽEK S. Križaj, E. Kuralt 2. – 5.
LITERARNO-NOVINARSKI K. Marija Bohinjec 3. – 5.
KNJIGOBUBE Mateja Jazbec 1. – 3.
KOŠARKA Rok Lipovec 1. – 5.
VESELA ŠOLA Marija Bohinjec 4. – 5.
LIKOVNI KROŽEK Janja Šmejc 1. – 3.
PEVSKI ZBOR Marija Bohinjec 1. – 5.

 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.