Interesne dejavnosti

Tudi v letošnjem šolskem letu 2023/24 so na šoli organizirane interesne dejavnosti (ID). Potekajo pred poukom, po pouku ali v času podaljšanega bivanja od oktobra do konca maja. Mentorji interesnih dejavnosti so učitelji naše šole in zunanji sodelavci. Obiskovanje interesnih dejavnosti je za učence brezplačno, razen v primeru interesnih dejavnosti, ki jih vodijo zunanji sodelavci (ritmična gimnastika in plesni klub).

DEJAVNOST MENTOR RAZRED ČAS
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Nena Bogataj 1. do 5. PON., 6. in 7.ura
RITMIČNA GIMNASTIKA ŠD Fleksi 1. do 5. SRE., 13.30 do 14.15
ROKOMET ZA DEČKE Boštjan Završnik 1. do 5. ČET., 13.35 do 14.35
DRAMSKI KROŽEK Simona Križaj, Eva Kuralt 2. do 5. PET., 7.30 do 8.15
PLANINSKI KROŽEK Marija Bohinjec, Joži Seifert, Helena Rozman 1. do 5. 3. sobota v mesecu