Zunanja telovadnica

Res je dobro postati fit 

in imeti svoj gibi gib.

Kdor se zraka nadihati zna

vedno vesel je za “dva”!        (T. Zadnikar)

 

Iskrena zahvala vsem, ki so kakorkoli pripomogli k naši novi pridobitvi.