Svet staršev

Šola bo sodelovala z okoljem in starši preko sveta staršev. V svetu staršev so predstavniki vseh oddelkov matične šole in PŠ. Naloge sveta staršev so opredeljene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, z Zakonom o osnovni šoli in Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovne šole Bistrica.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.