Tabori, šola v naravi

Pomemben cilj šole je, da otrokom ponudi aktivnejše oblike in metode dela. S pomočjo teh si otroci intenzivneje razvijajo kognitivne in socialne-čustvene sposobnosti, pozitivno samopodobo in samostojnost. Doseganje teh ciljev v veliki meri omogočajo šole v naravi in tabori. V šolskem letu načrtujemo:

  • NARAVOSLOVNI TABOR za učence 3. razreda,
  • ŠOLO PLAVANJA  za učence 4. razreda,
  • TEČAJ PLAVANJA za učence 2. razreda,
  • ZIMSKO ŠOLO V NARAVI  za učence 5. razreda,
  • NARAVOSLOVNI TABOR za učence 6. razreda, (CŠOD dom Ajda),
  • TABOR ZA NADARJENE UČENCE  od 5. do 9. razreda.